Alle locaties

Park & Bike locatie Goutum

Via Heerenveen en Drachten naar Leeuwarden is Park & Bike Goutum een goede keuze. Deze locatie is speciaal in aangelegd voor Park & Bike. Er is een directe aansluiting op de stedelijke fietsinfrastructuur.
Fietskluis hurenFietsbox hurenMeer informatie

Park & Bike locatie Hemriksein

Via Drachten of Heerenveen naar Leeuwarden is Park&Bike locatie Hemriksein voor de fietser die wat verder wil fietsen een goede keuze. Er is een directe aansluiting op een goede fietsinfrastructuur.
Fietskluis hurenFietsbox hurenMeer informatie

Park & Bike locaties Wiarda

Via Drachten en Heerenveen naar Leeuwarden is Park & Bike Wiarda een goede keuze. Bij het sportcomplex is veel parkeerruimte. Er is een directe aansluiting op de stedelijke fietsinfrastructuur.
Fietskluis hurenFietsbox hurenMeer informatie

Park & Bike locatie Kalverdijkje

Via Dokkum en Hurdegaryp naar Leeuwarden is Park&Bike Kalverdijkje een goede keuze. Bij het sportcomplex is veel parkeerruimte. Er is een directe aansluiting op de stedelijke fietsinfrastructuur.
Fietskluis hurenFietsbox hurenMeer informatie

Park & Bike locaties Businesspark Zwette IV

Via Bolsward, Sneek, Harlingen, Franeker, Heerenveen naar Leeuwarden is Park & Bike Zwette IV een goede keuze. Aan de Douwe Tammingawei is groot parkeerterrein. Er is een directe aansluiting op de stedelijke fietsinfrastructuur.
Fietskluis hurenFietsbox hurenMeer informatie